PRIDRUŽITE SE INICIJATIVI GRAÐANI ZA EUROPU.

Pročitaj više

 

box1RAD I
ZAPOŠLJAVANJE

Analiza napretka u implementaciji reformi u sektoru rada i zapošljavanja.

Saznaj više

box3RURALNI RAZVOJ
I POLJOPRIVREDA

Analiza napretka u implementaciji reformi u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja!

Saznaj više

box4ENERGIJA
I OKOLIŠ

Javna sesija o napretku u sektoru energije i okoliša. Saznaj sve o energiji.

Saznaj više
 

  • publikacije1
  • publikacije2
  • publikacije3
  • publikacije1
  • publikacije2
  • publikacije3

deubih
side
direkcija_za_eu_i

 

Layer-18

Layer-19

Layer-20

 

Inicijativa Građani za Evropu je finansirana od strane SIDA-e i podržana od Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH, do novembra 2013. godine. Sve aktivnosti koje provodi Mreža i njene članice nakon ovog perioda ne reflektuju oficijelno stanovište EU. Odgovornost za informacije i stavove iznesene pripada članicama Mreže.