Rad i zapošljavanje

11223

Ministarska konferencija Investicione komisije za jugoistočnu Evropu, na kojoj bi trebala biti usvojena Strategija jugoistočna Evropa (JIE) 2020 Vijeće za regionalnu saradnju, otvorena je u Sarajevu. Cilj Strategije jugoistočna Evropa 2020 je otvaranje milion novih radnih mjesta u regionu jugoistočne Evrope do 2020. godine te udvostručiti ukupan regionalni trgovački promet, povećati BDP po stanovniku u regionu s dosadašnjih 36 na 44 posto evropskog prosjeka te povećati broj visokoobrazovanih ljudi za tri stotine hiljada u sklopu radne snage. Pročitaj više

javna diskusija-uvodnicari

U okviru Inicijative Građani za Europu u četvrtak 3. oktobra, u zgradi EU-a u Sarajevu, održana je javna diskusija o temi:„Rad i zapošljavanje u procesu europskih integracija“, u kojoj je sudjelovalo preko pedeset predstavnika relevantnih vladinih institucija, agencija i organizacija građanskog društva. Cilj diskusije bio je usmjeren na procjenu napretka u oblasti rada i zapošljavanja u BiH, te na sagledavanje ključnih problema i prioritetnih koraka koje je potrebno preduzeti u cilju poštivanja ljudskog prava na rad i značajnijeg povećanja broja zaposlenih u Bosni i Hercegovini, a u skladu sa prioritetima procesa pridruživanja Europskoj uniji. Pročitaj više

gzeu

U okviru inicijative Građani za Europu, u četvrtak 3. oktobra 2013. godine, u zgradi Delegacije Europske unije u Sarajevu, biti će održana javna diskusija o temi Rad i zapošljavanje u procesu europskih integracija, u kojoj se očekuje sudjelovanje oko pedeset predstavnika relevantnih vladinih institucija, agencija i organizacija građanskog društva. Cilj diskusije je usmjeren na procjenu napretka u oblasti rada i zapošljavanja u BiH, te na sagledavanje ključnih problema i prioritetnih koraka koje je potrebno preduzeti u cilju poštivanja ljudskog prava na rad i značajnijeg povećanja broja zaposlenih u Bosni i Hercegovini, a u skladu sa procesom pridruživanja Europskoj uniji. Pročitaj više

zaposljavanje

Lokalni ekonomski razvoj zasniva se na principu stvaranja bogatstva u lokalnim zajednicama putem zapošljavanja u lokalnim firmama i razvoja privatnih preduzeća. Poslovanje lokalnih biznisa, i samim tim mjere zapošljavanja lokalnog stanovništva u tim firmama, zasniva se na kreiranju povoljnog poslovnog okruženja. Povoljno poslovno okruženje u velikoj mjeri zavisi od lokalnih vlasti koje pametnim mjerama mogu da privuku investicije ili ko-investiraju u projekte podrške MSP-a, infrastrukture ili ljudskih resursa sa privatnim partnerima koji će radnu snagu potražiti među lokalnim stanovništvom. Pročitaj više

edu

Nepostojanje zakonskog okvira za obrazovanje odraslih otežava dokvalifikaciju i prekvalifikaciju postojećeg kadra u Bosni i Hercegovini. Stoga je izuzetno važno obrazovanje odraslih staviti u funkciju generalnih politika zapošljavanja. Zbog novih tehnoloških dostignuća i savremenijih proizvodnih procesa, te promjena na tržištu rada, u Bosni i Hercegovini se osjeća potreba za obrazovanjem nezaposlenih, odraslih osoba koje stiču prvo zanimanje, kao i osoba koje se žele prekvalifikovati ili dokvalifikovati. U BiH postoji manjak svijesti o potrebi da se konstantno obrazujemo tokom života, što je inače politika Europske unije koju promovira kroz koncept “cjeloživotno obrazovanje”. Pročitaj više

lijecnik-i-racunalo-2

Oblast zaštite i zdravlja na radu u državama se uređuje zakonom, kolektivnim ugovorima i podzakonskim aktima. Takođe, ta oblast uređena je konvencijama Međunarodne organizacije rada (ILO). Okvirnom direktivom Vijeća Europske unije 89/391/EEC propisana su opća načela u području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, a riječ je o primjeni općih načela koja se odnose na profesionalne rizike, mjere za osiguranje sigurnosti i zaštite zdravlja, uklanjanje rizika i drugih opasnosti, nezgoda, savjetovanje, participaciju radnika i njihovih predstavnika te njihovo osposobljavanje. Pročitaj više

cjelo ucenje

U cilju osposobljavanja postojeće radne snage u Bosni i Hercegovini organizacije civilnog društva okupljene oko Inicijative ”Građani za Europu” apeluju na nadležene institucije da razmotre važnost urgentnog donošenja strateških dokumenata i zakonskih okvira za obrazovanje odraslih koji će biti usmjereni na efikasnu kvalifikaciju, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju postojeće radne snage. Obrazovanje odraslih obuhvata prije svega cjelinu procesa učenja odraslih namijenjenih osposobljavanju za zaposlenje, sticanju kvalifikacija za prvo zanimanje, prekvalifikaciji, sticanju i produbljivanju stručnih znanja, vještina i sposobnosti. Pročitaj više

js_rad_i_zaposljavanje_nasKako bismo ocijenili napredak u sektoru rada i zapošljavanja u BiH u prethodnom periodu, te zajednički sagledali rješenja za izazove u implementaciji reformi u procesu europskih integracija, Udruženje Vesta iz Tuzle u sklopu Inicijative ”Građani za Europu”održalo je javnu sesiju o napretku u sektoru rada i zapošljavanja u BiH. Javna sesija je održana u utorak 29. maja 2012. godine, u Zgradi Europske unije u Sarajevu. Pročitaj više

javna_sesija_rad_i_zaposljavanje_1Inicijativa “Građani za Europu” je okupila više od 40 organizacija civilnog društva, a realizira se pod pokroviteljstvom ureda specijalnog predstavnika Europske Unije u Bosni i Hercegovini. Do sada su inicijativu podržali Kraljevine Švedske i razvoja agencija SIDA a aktivnosti su realizirane u saradnji sa Direkcijom za europske integracije BiH. U okviru I i II faze Inicijative „Građani za Europu“ u 2010. i 2011. Pročitaj više

 

Inicijativa Građani za Evropu je finansirana od strane SIDA-e i podržana od Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH, do novembra 2013. godine. Sve aktivnosti koje provodi Mreža i njene članice nakon ovog perioda ne reflektuju oficijelno stanovište EU. Odgovornost za informacije i stavove iznesene pripada članicama Mreže.