Rad i zapošljavanje

Kako bismo ocijenili napredak u sektoru rada i zapošljavanja u BiH u prethodnom periodu, te zajednički sagledali rješenja za izazove u implementaciji reformi u procesu europskih integracija, Udruženje Vesta iz Tuzle organizuje prvu javnu sesiju inicijative „Građani za Europu“ u 2012. godini. Javna sesija će biti održana u utorak 29. maja 2012. godine, u Zgradi Europske unije u Sarajevu sa početkom u 11 sati. Pročitaj više

Svrha dokumenta “Rad i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini – Preporuke civilnog društva u procesu pristupanja Europskoj uniji“ je da predstavi zahtjeve civilnog društva prema vladinim institucijama i tijelima nadležnim za rad i zapošljavanje, te da sačini pregled pomaka koji su napravljeni u ovoj oblasti u odnosu na zahtjeve civilnog društva predočenih tokom rada Građana za Europu u 2010. godini. Pročitaj više

uvodnicari_banja_luka_0Predstavnici iz sektora rada i zapošljavanja iz raznih krajeva BiH okupili su se na skupu u Banjaluci, 11.05. kako bi poslali jasnu poruku donosiocima odluka u BiH da moraju vratiti fokus na svakodnevne, životne probleme građana, od kojih je najveći i najvažniji nezaposlenost. U BiH je trenutno više od pola miliona nezaposlenih, što zavisno od metodologije mjerenja, u procentima iznosi od 22 do 40 posto. Učesnici su zaključili da je ovakvo stanje apsolutno neprihvatljivo i da europska perspektiva BiH pruža jasne smjernice za rješavanje ovog pitanja. Pročitaj više

Visok stepen nezaposlenosti i nefunkcionalno tržište rada su najveći društveni problemi sa kojima se Bosna i Hercegovina (BiH) danas suočava. Iako zapošljavanje, zajedničko tržište rada i mobilnost radne snage predstavljaju jedan od osnovnih postulata Europske Unije (EU), u BiH nije uspostavljeno niti ekonomsko socijalno vijeće/savjet na državnom nivou, što je protiv međunarodnih konvencija koje je BiH potpisala. Politika rada i zapošljavanja u BiH spada u entitetske ovlasti, gdje se propisi, kao i politike doprinosa značajno razlikuju između entiteta, te kantona. Pročitaj više

 

Inicijativa Građani za Evropu je finansirana od strane SIDA-e i podržana od Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH, do novembra 2013. godine. Sve aktivnosti koje provodi Mreža i njene članice nakon ovog perioda ne reflektuju oficijelno stanovište EU. Odgovornost za informacije i stavove iznesene pripada članicama Mreže.