Ruralni razvoj i poljoprivreda

11

Ocjena napretka Bosne i Hercegovine u područjima ruralnog razvoja i poljoprivrede, kao i analiza ključnih problema i prioritetnih koraka koji se trebaju preduzeti u skladu sa procesom pridruživanja EU, bili su u fokusu treće javne diskusije Inicijative Građani za Evropu održane u zgradi EU u Sarajevu u petak, 15. novembra 2013. godine. Šef Delegacije Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije u BiH, ambasador Peter Sorensen, prvi sekretar ambasade Švedske Jonathan Francis, koordinatorica Inicijative Građani za Europu Amra Selesković i tematski stručnjak Aleksandar Milanović, učestvovali su u javnoj debati zajedno sa 50 predstavnika relevantnih vladinih institucija, agencija i organizacija civilnog drušva. Pročitaj više

bih-eu-zastave

Posljedice odluke Europske komisije da otkaže dva ranije suspendovana projekta iz oblasti poljoprivrede zbog neuspjeha vlasti u BiH da se dogovore o strukturama za usmjeravanje finansijske pomoći EU za poljoprivredu i ruralni razvoj (IPARD) mogle bi biti ogromne, upozorila je u izjavi za Fenu Sanela Klarić, tematska stručnjakinja na projektu “Građani za Europu”. Pročitaj više

eu nas

Odbor za praćenje IPA-e, kojim su ko-predsjedavale Paola Pampaloni, v.d. direktora u Direkciji za proširenje Europske komisije, te Nevenka Savić, nacionalni koordinator za IPA-u, sastao se 10. septembra u Sarajevu kako bi raspravio 27 trenutnih i planiranih projekata finansiranih putem Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA 2008-2012). Nekoliko projekata iz ovih programa namijenjenih za podršku poljoprivredi, malim i srednjim preduzećima te turizmu u Bosni i Hercegovini, bili su suspendovani u junu i julu ove godine zbog nepostizanja dogovora vlasti u BiH o potrebnim koracima za realizaciju projekata. Pročitaj više

izvoz namjesaja

Bosna i Hercegovina je, prema podacima UN FAO (FRA 2010), najšumovitija država zapadnog Balkana i sa 2,2 miliona ha šuma ima šumovitost od 43%, što čini 0,58 ha šume po stanovniku. Godišnji obim sječe šuma iznosi 4,5 miliona m3, sa potencijalom od preko 7 miliona m3. U spoljnotrgovinskoj razmjeni Bosne i Hercegovine, šumarstvo i prerada drveta su na prvom mjestu (drvo, drvni sortimenti i proizvodi od drveta), te se shodno tome može konstatovati izuzetan značaj sektora šumarstva i prerade drveta za privredu Bosne i Hercegovine. Pročitaj više

eu

Poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini suočeni su sa nizom problema ulaskom Hrvatske u EU. Ostvaren je mali napredak na polju usklađivanja standarda sa standardima EU u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja. O tome kakve je posljedice izazvao ulazak Hrvatske u EU, koji su koraci potrebni za poboljšanje stanja u sektoru poljoprivrede i ruralnog razojva, šta za bh. poljoprivrednike znači formiranje IPARD struktura i državnog ministarstva poljoprivrede, razgovarali smo sa samostalnom stručnom saradnicom za lokalni razvoj i investicije LAG opština Han Pijesak, Sokolac i Rogatica, Slavicom Ašonja. Pročitaj više

udruživanje

Nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, osjetile su se velike posljedice na poljoprivredni sektor u BiH. O koracima koje je potrebno da poljoprivrednici urade kako bi promjenili situaciju u ovom sektoru u BiH, o formiranju IPARD struktura u BiH i potrebi osnivanja državnog ministarstva poljoprivrede, razgovarali smo sa predsjednikom Udruženja poljoprivrednika Ze-Do kantona, Dragom Kneževićem. Pročitaj više

poljoprivreda_1_557324035

Bosanskohercegovačkim farmerima, nakon 1. jula 2013. godine i ulaska Hrvatske u Europsku Uniju, ograničen je izvoz proizvoda na ovo iznimno važno tržište. Krivica za prekid trgovanja leži na bh. donosiocima odluka i njihovom nepopustljivom otporu za koordiniranje politika u sektoru poljoprivrede na državnom nivou. Da bi izvozili u EU, proizvođači u BiH trebaju efektivne standarde i režim certificiranja za poljoprivrednu proizvodnju te jasne lance kontrole proizvoda. BiH nema uspostavljen i funcionalan mehanizam za certificiranje i proizvodnju, niti se u dogledno vrijeme očekuje da se političari dogovore oko ovog značajnog problema. Pročitaj više

nas_1_0Analiza napretka u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja u BiH u predhodnom periodu, te sagledavanje riješenja za izazove u implementaciji reformi u procesu europskih integracija, održana je u okviru javne sesije o napretku u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja u BiH koju je organizovalo Udruženje Vesta u okviru inicijative Građani za Europu. Javna sesija je održana 8. juna 2012., u Zgradi Europske unije u Sarajevu. Pročitaj više

4Mreža organizacija civilnog društva iz cijele Bosne i Hercegovine, Građani za Europu, tokom 2010. i 2011. godine vodila je opsežne konsultacije sa relevantnim predstavnicima civilnog društva, političkih partija, te predstavnicima vlasti u BiH. Cilj dijaloga bio je usmjeren na povećanje nivoa i kvalitete javne rasprave o ključnim mjerama koje treba preduzeti kako bi BiH napredovala prema članstvu u Europskoj uniji u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja. Pročitaj više

1_3Kako bismo sagledali riješenja za izazove u implementaciji reformi u procesu europskih integracija i ocijenili napredak u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja u BiH u predhodnom periodu, Udruženje Vesta organizuje javnu sesiju koja će biti održana u petak, 8. juna 2012. godine u Zgradi Europske unije u Sarajevu sa početkom u 10.30 sati. Pročitaj više

 

Inicijativa Građani za Evropu je finansirana od strane SIDA-e i podržana od Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH, do novembra 2013. godine. Sve aktivnosti koje provodi Mreža i njene članice nakon ovog perioda ne reflektuju oficijelno stanovište EU. Odgovornost za informacije i stavove iznesene pripada članicama Mreže.