Ruralni razvoj i poljoprivreda

Dokument „Poljoprivreda i ruralni razvoj u BiH – Preporuke civilnog društva za brži put prema EU” nudi osvrt na istraživanja, javne konsultacije, te razgovore s vlastima, i jezgrovito prikazuje trenutnu situaciju u oblasti ruralnog razvoja i poljoprivrede u BiH kroz perspektivu široke lepeze ključnih nevladinih učesnika u ovom sektoru, te daje konkretne i razrađene preporuke za napredak u ovoj oblasti u kontekstu pridruživanja Europskoj uniji, kao i osvrt na osnovne perspektive i pomake nakon konsultacija sa predstavnicima vlasti. Pročitaj više

javna_sesija_sarajevo_uvodnicari_0Donosioci odluka u BiH su izrazili opredjeljenje za nastavak dijaloga i provedbu preporuka civilnog društva, koje su iznesene na današnjoj sesiji inicijative „Građani za Europu“ u Sarajevu, o unaprijeđenju poljoprivrede i ruralnog razvoja BiH, na putu prema Evropskoj uniji. Članovima civilnog društva i predstavnicima vlasti obratio se pokrovitelj inicijative, Specijalni predstavnik EU u BiH, Valentin Inzko, istaknuvši potrebu za formiranjem Vijeća ministara u BiH, kako bi se unaprijedio napredak u oblasti poljoprivrede. Pročitaj više

uvodnicari_mostar__0Poljoprivrednici iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine, okupljeni na skupu u Mostaru 27.04., poslali su poruku donosiocima odluka u BiH da je državna strategija ključ unapređenja poljoprivrede i ruralnog razvoja, te kako bi se zemlja što prije pridružila Europskoj uniji. Također su se složili u ocjeni da je nužna jača saradnja poljoprivrednika sa nadležnim domaćim institucijama, kako bi se, kroz jasne pojedinačne ciljeve definisali i strateški. Pročitaj više

amraNakon sastanaka u Tuzli u okviru inicijative ”Građani za Europu” Udruženje Vesta organizira sastanak za savjetovanje sa civilnim društvom o „Unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja BiH, na putu ka EU“, u srijedu, 27.04.2011. godine, u 10.45 sati, u Kongresnoj sali Hotela Bristol u Mostaru, ul. Mostarskog bataljona bb. Udruženje Vesta predvodi realizaciju druge faze inicijative ”Građani za Europu”, pod pokroviteljstvom specijalnog predstavnika EU, Nj.E. Valentina Inzka, i uz podršku Kraljevine Švedske, kroz SIDA-u. Pročitaj više

1_1Poljoprivrednici iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine, okupljeni na skupu u Mostaru 27.04., poslali su poruku donosiocima odluka u BiH da je državna strategija ključ unapređenja poljoprivrede i ruralnog razvoja, te kako bi se zemlja što prije pridružila Europskoj uniji. Također su se složili u ocjeni da je nužna jača saradnja poljoprivrednika sa nadležnim domaćim institucijama, kako bi se, kroz jasne pojedinačne ciljeve definisali i strateški. Pročitaj više

 

Inicijativa Građani za Evropu je finansirana od strane SIDA-e i podržana od Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH, do novembra 2013. godine. Sve aktivnosti koje provodi Mreža i njene članice nakon ovog perioda ne reflektuju oficijelno stanovište EU. Odgovornost za informacije i stavove iznesene pripada članicama Mreže.