Energija i okoliš

Renexpo_2015Drugi međunarodni sajam i konferencija o obnovljivim izvorima energije i energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini – RENEXPO 2015 održat će se 4. i 5. novembra 2015. u hotelu Hollywood, Sarajevo. Konferenciju organizuje German International Cooperation (GIZ) u svrhu promocije energetske efikasnosti u BiH. Konferencija o energetskoj efikasnosti održat će se 4.novembra, a Dan stručnjaka energetske efikasnosti 5. novembra, Također, zvanično će se otvoriti izložba Nacionalne tipologije stambenog sektora u BiH. Pročitaj više

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

U okviru Inicijative Građani za Europu, u četvrtak 24. oktobra 2013. godine održana je debata na temu Energija i okoliš u procesu europskih integracija. Više od 40 predstavnika organizacija civilnog društva, vladinih institucija i agencija, uz učešće šefa Delegacije EU i Specijalnog predstavnika EU i BiH, Ambasadora Petera Sorensena i zamjenika šefa misije Ambasade Kraljevine Švedske Pellea Persson, razgovarali su o realizaciji reformi u oblasti energije i okoliša u procesu približavanja BiH Europskoj uniji. Pročitaj više

Untitled

U okviru Inicijative Građani za Europu, u četvrtak 24. oktobra 2013. godine, u zgradi Delegacije Europske unije u Sarajevu, biti će održana javna diskusija na temu Energija i okoliš u procesu europskih integracija, na kojoj se očekuje sudjelovanje oko pedeset predstavnika relevantnih vladinih institucija, agencija i organizacija građanskog društva. Cilj diskusije je usmjeren na procjenu napretka u oblasti energije i okoliša u BiH, te na sagledavanje ključnih problema i prioritetnih koraka koje je potrebno preduzeti u skladu sa procesom pridruživanja Europskoj uniji. Pročitaj više

dalekovod

Ukoliko BiH bude isključena iz Energetske zajednice, bh. vlasti će same za to biti krive jer su se oglušile na sva dosadašnja upozorenja da trebaju ispuniti preuzete obaveze, a država će snositi nemjerljive posljedice. Naime, BiH se obavezala da će urediti svoje zakonodavstvo kada je pristupila ovoj organizaciji, a to podrazumijeva prije svega donošenje zakona o gasu na državnom nivou, što je osnov. U RS smatraju da taj zakon, kao uostalom i mnogi drugi zakoni na državnom nivou, nije potreban, a takva politika i besmislene tvrdnje mogle bi nam se obiti o glavu. Pročitaj više

led

Trenutno, svoje energetske potrebe svijet zadovoljava uglavnom neobnovljivim izvorima energije, većinom fosilnim gorivima – ugljem, naftom i prirodnim gasom. Većina svjetskih stručnjaka se slaže da je upravo dosadašnja nekontrolisana upotreba fosilnih goriva, dovela do toga da se čovječanstvo sada suočava sa velikim brojem problema i izazova, prvenstveno problemima zagađivanja životne sredine, globalnog zatopljavanja i sigurnosti snabdijevanja energijom. Zbog toga se pitanje iznalaženja i korištenja alternativnih i čistijih izvora energije samo po sebi nameće i traži što hitnija rješenja. Pročitaj više

eusr_2.jpg_nas_0Bosna i Hercegovina je na veoma niskom nivou u oblasti energije i okoliša ako se uporedi s europskim standarima, iako se radi o oblasti u kojoj će se morati uraditi najviše na putu priključenja Europskoj uniji, neke su od poruka sa održane javne sesije koju je organizovalo Udruženje Vesta u okviru Inicijative ”Građani za Europu”. Javna sesija je održana 26. juna 2012. godine u Zgradi Delegacije Europske unije u Sarajevu. Pročitaj više

eusr_1Inicijativa “Građani za Europu” je okupila više od 40 organizacija civilnog društva, a realizira se pod pokroviteljstvom ureda specijalnog predstavnika Europske Unije u Bosni i Hercegovini. U okviru Inicijative „Građani za Europu“, nakon konsultacija sa značajnim brojem predstavnika nevladinog sektora, vladinih institucija i privatnog sektora, prepoznati su ključni problemi, sačinjena je analiza i naposljetku definisane preporuke civilnog društva u oblasti „Energija i okoliš“ koje su predstavljanje vladinim dužnosnicima tokom 2011. godine. Pročitaj više

Kako bismo ocijenili napredak u sektoru energije i okoliša u BiH u prethodnom periodu, te zajednički sagledali rješenja za izazove u implementaciji reformi u procesu europskih integracija, Udruženje Vesta iz Tuzle organizuje treću javnu sesiju inicijative „Građani za Europu“ u 2012. godini. Javna sesija će biti održana u utorak 26. juna 2012. godine, u Zgradi Europske unije u Sarajevu sa početkom u 12 sati. Pročitaj više

Dokument pod nazivom „Energija i okoliš u BiH – Preporukecivilnog društva za brži put prema EU” nudi osvrt na istraživanja, javne konsultacije, te razgovore s vlastima, kao i trenutni prikaz situacije u oblasti energije i okoliša u BiH kroz perspektivu široke lepeze ključnih nevladinih učesnika u ovom sektoru. Također pruža konkretne i razrađene preporuke za napredak u ovoj oblasti u kontekstu pridruživanja Europskoj uniji, kao i ostvarene pomake nakon konsultacija sa predstavnicima vlasti. Pročitaj više

 

Inicijativa Građani za Evropu je finansirana od strane SIDA-e i podržana od Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH, do novembra 2013. godine. Sve aktivnosti koje provodi Mreža i njene članice nakon ovog perioda ne reflektuju oficijelno stanovište EU. Odgovornost za informacije i stavove iznesene pripada članicama Mreže.