Mediji o nama

bhrt poljoprivredaPoljoprivreda i sektor hrane u sklopu poljoprivrede predstavljaju veoma važnu komponentu za ekonomiju Evropske unije. Pošto mi smatramo BiH budućom članicom EU, mislimo da je jako bitno da standardi u bh. poljoprivredi budu u skladu sa standardima EU, rekao je danas u Sarajevu šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH Peter Sorensen tokom javne diskusija o temi “Ruralni razvoj i poljoprivreda u procesu evropskih integracija”, koja se održava u okviru Inicijative “Građani za Evropu”. Pročitaj više

danasinfo poljoprivredaU okviru Inicijative Građani za Europu, u petak 15.novembra 2013. godine održana je debata na temu Poljoprivreda i ruralni razvoj u procesu europskih integracija. Više od 50 predstavnika organizacija civilnog društva, vladinih institucija i agencija, uz učešće šefa Delegacije EU i Specijalnog predstavnika EU i BiH, Ambasadora Petera Sorensena i prvog sekretara Ambasade Kraljavine Švedske u BiH Johnatana Franssisa, razgovarali su o realizaciji reformi u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u procesu približavanja BiH Europskoj uniji. Pročitaj više

SARAJEVO – Poljoprivreda i sektor hrane u sklopu poljoprivrede predstavljaju veoma važnu komponentu za ekonomiju Evropske unije. Pošto mi smatramo BiH budućom članicom EU, mislimo da je jako bitno da standardi u bh. poljoprivredi budu u skladu sa  standardima EU, rekao je  danas u Sarajevu šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH Peter Sorensen tokom javne diskusija o temi “Ruralni razvoj i poljoprivreda u procesu evropskih integracija”, koja se održava u okviru Inicijative “Građani za Evropu”. Pročitaj više

vijesti.ba poljoprivredaSARAJEVO – Poljoprivreda i sektor hrane u sklopu poljoprivrede predstavljaju veoma važnu komponentu za ekonomiju Evropske unije. Pošto mi smatramo BiH budućom članicom EU, mislimo da je jako bitno da standardi u bh. poljoprivredi budu u skladu sa  standardima EU, rekao je  danas u Sarajevu šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH Peter Sorensen tokom javne diskusija o temi “Ruralni razvoj i poljoprivreda u procesu evropskih integracija”, koja se održava u okviru Inicijative “Građani za Evropu”. Pročitaj više

avaz poljoprivredaPoljoprivreda i sektor hrane u sklopu poljoprivrede predstavljaju veoma važnu komponentu za ekonomiju Evropske unije. Pošto mi smatramo BiH budućom članicom EU, mislimo  da je jako bitno da standardi u bh. poljoprivredi budu u skladu sa standardima EU, rekao je  danas u Sarajevu šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH Peter Sorensen tokom javne diskusija o temi “Ruralni razvoj i poljoprivreda u procesu evropskih integracija”, koja se održava u okviru Inicijative “Građani za Evropu”. Pročitaj više

24sata poljoprivredaJavna diskusiju o temi Ruralni razvoj i poljoprivreda u procesu evropskih integracija,  koja se realizuje u okviru incijative Građani za Evropu održana je danas, 15.11.2013.godine u Sarajevu u zgradi Deleganije Evropske unije. Na ovoj diskusiji su prisustvovali predstavnici Omladinskog centra „Vermont“. Amra Selesković, koordinatorica inicijative Građani za Evropu je uvela prisutne u temu ruralnog razvoja i poljoprivrede. Pročitaj više

 

Inicijativa Građani za Evropu je finansirana od strane SIDA-e i podržana od Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH, do novembra 2013. godine. Sve aktivnosti koje provodi Mreža i njene članice nakon ovog perioda ne reflektuju oficijelno stanovište EU. Odgovornost za informacije i stavove iznesene pripada članicama Mreže.