Mediji o nama

tip ekologijaU okviru Inicijative Građani za Europu, u četvrtak je održana debata na temu Energija i okoliš u procesu europskih integracija. Više od 40 predstavnika organizacija civilnog društva, vladinih institucija i agencija, uz učešće šefa Delegacije EU i Specijalnog predstavnika EU i BiH, Ambasadora Petera Sorensena i zamjenika šefa misije Ambasade Kraljevine Švedske Pellea Persson, razgovarali su o realizaciji reformi u oblasti energije i okoliša u procesu približavanja BiH Europskoj uniji. Pročitaj više

volimtuzluU okviru Inicijative Građani za Europu, u četvrtak 24. oktobra 2013. godine  sa početkom u 11:00 sati u zgradi Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, Skenderija 3a, Sarajevo, biće održana javna diskusija na temu Energija i okoliš u procesu europskih integracija, na kojoj se očekuje sudjelovanje oko pedeset predstavnika relevantnih vladinih institucija, agencija i organizacija građanskog društva. Pročitaj više

yepU okviru Inicijative Građani za Europu u četvrtak je, u zgradi EU-a u Sarajevu, održana javna diskusija o temi: „Rad i zapošljavanje u procesu europskih integracija“, u kojoj je sudjelovalo preko pedeset predstavnika relevantnih vladinih institucija, agencija i organizacija građanskog društva. Cilj diskusije bio je usmjeren na procjenu napretka u oblasti rada i zapošljavanja u BiH, te na sagledavanje ključnih problema i prioritetnih koraka koje je potrebno preduzeti u cilju poštivanja ljudskog prava na rad i značajnijeg povećanja broja zaposlenih u Bosni i Hercegovini, a u skladu sa prioritetima procesa pridruživanja Europskoj uniji. Pročitaj više

 

Inicijativa Građani za Evropu je finansirana od strane SIDA-e i podržana od Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH, do novembra 2013. godine. Sve aktivnosti koje provodi Mreža i njene članice nakon ovog perioda ne reflektuju oficijelno stanovište EU. Odgovornost za informacije i stavove iznesene pripada članicama Mreže.