Analiza napretka u implementaciji reformi u sektoru rada i zaposljavanja

js_rad_i_zaposljavanje_nasKako bismo ocijenili napredak u sektoru rada i zapošljavanja u BiH u prethodnom periodu, te zajednički sagledali rješenja za izazove u implementaciji reformi u procesu europskih integracija, Udruženje Vesta iz Tuzle u sklopu Inicijative ”Građani za Europu”održalo je javnu sesiju o napretku u sektoru rada i zapošljavanja u BiH. Javna sesija je održana u utorak 29. maja 2012. godine, u Zgradi Europske unije u Sarajevu. Na javnoj sesiji prisustvovalo je više od 40 predstavnika nadležnih vladinih tijela koji se bave pitanjem rada i zapošljavanja na državnom i entitetskim nivoima, te članova civilnog društva koji su nakon opsežnog istraživanja sačinili prioritetne mjere koje je neophodno sprovesti u pomenutom sektoru.

U toku rasprave, predstavnici nadležnih institucija i agencija imali su visok stepen saglasnosti oko pitanja ukidanja administracije zdravstvenog osiguranja preko službi za zapošljavanje, reforme politike zapošljavanja kroz razdvajanje aktivnih i pasivnih tražilaca zaposlenja, kao racionalizcija i konsolidacija službe zapošljavanja u Federaciji BiH.

javna_sesija_rad_i_zaposljavanje_12

Oko pitanja harmonizacije zakonskih odredbi u oblasti rada i zapošljavanja između entiteta i stope doprinosa između entiteta postoji načelna saglasnost, ali je za provođenje ove dvije preporuke potrebno usaglasiti stavove svih učesnika u procesu, te postići i odgovarajuće fiskalne preduslove (usklađivanje doprinosa će najvjerovatnije ići u pravcu snižavanja stopa, te je za nedostajuće prihode potrebno obezbjediti sredstva).

U toku rasprave, svi učesnici su podržali ukidanje administracije zdravstvenog osiguranja preko službi za zapošljavanje. U RS će takvo rješenje biti lakše izvodljivo, jer Zavod za zapošljavanje RS sada ovu oblast samo administrira, dok se sredstva obezbjeđuju iz budžeta, dok bi ova promjena u FBiH zahtjevala i pronalaske alternativnog izvora i/ili načina finansiranja. Prisutni prestavnici nadležnih odbora (BiH i FBiH) su izrazili spremnost, a predsjednica parlamentarnog Odbora za rad i socijalnu politiku FBiH, Besima Borić, je izrazila spremnost da Odbor ovu aktivnost započne u ovoj godini.

js_rad_i_zaposljavanje2

Pitanje reforme politike zapošljavanja kroz razdvajanje aktivnih i pasivnih tražilaca zaposlenja je takođe podržano od svih učesnika. Nadležne institucije su podržale dosadašnje aktivnosti u dijelu kantonalnih službi zapošljavanja i pilot biroima Zavoda za zapošljavanje RS gdje je ovamjera provedena, te je izražena spremnost da se ova pozitivna mjera uvede i u zakonski okvir i u praksi svih institucija koje se bave zapošljavanjem.

Pitanje racionalizacije i konsolidacije kantonalnih službi zapošljavanja u Federaciji BiH je takođe podržano. Iako se vjeruje da će biti političkih otpora ovoj incijativi na lokalnom (kantonalnom) nivou, izražena je spremnost i namjera da se ovo pitanje kandiduje i pokrene u 2012. godini.

js_rad_i_zaposljavanje3

Inicijativa „Građani za Europu“ je jedinstvena akcija civilnog društva u BiH usmjerena na unaprijeđenje procesa europskih integracija i intenziviranje aktivnosti vladinih dužnosnika na provođenju neophodnih reformi. Članovi inicijative su tokom 2011. godine iskomunicirali prioritetne mjere prema nosiocima vlasti. Na javnoj sesiji 29.05. će biti sagledan napredak vlasti u sprovođenju prioritenih mjera u oblasti rada i zapošljavanja, te će biti razmatrane mogućnosti za daljnji napredak.

Kroz inicijativu „Građani za Europu“, tokom 2010. i 2011. godine, mreža nevladinih organizacija i drugih aktera civilnog društva iz cijele Bosne i Hercegovine vodila je direktan javni dijalog sa domaćim političkim strankama i vladinim dužnosnicima, sa ciljem povećanja kvalitete javne rasprave i posvećenosti vlasti prema ključnim mjerama koje treba ispuniti kako bi se poboljšao životni standard građana i kako bi se BiH što više približila Europskoj uniji.

Inicijativu „Građani za Europu“ do sada su predvodili ACIPS i udruženje VESTA, uz članstvo više od 40 organizacija civilnog društva iz cijele BiH, pod pokroviteljstvom Ureda specijalnog predstavnika Europske unije, uz podršku Kraljevine Švedske i SIDA-e, a u saradnji sa Direkcijom za europske integracije BiH.

 
Komentari

Još nema komentara.

 

Inicijativa Građani za Evropu je finansirana od strane SIDA-e i podržana od Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH, do novembra 2013. godine. Sve aktivnosti koje provodi Mreža i njene članice nakon ovog perioda ne reflektuju oficijelno stanovište EU. Odgovornost za informacije i stavove iznesene pripada članicama Mreže.