Uskoro: Javna sesija o napretku u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja u BiH

1_3Kako bismo sagledali riješenja za izazove u implementaciji reformi u procesu europskih integracija i ocijenili napredak u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja u BiH u predhodnom periodu, Udruženje Vesta organizuje javnu sesiju koja će biti održana u petak, 8. juna 2012. godine u Zgradi Europske unije u Sarajevu sa početkom u 10.30 sati.

Na javnoj sesiji očekuje se prisustvo predstavnika nadležnih vladinih tijela koji se bave pitanjem poljoprivrede i ruralnog razvoja na državnom i entitetskim nivoima, te članova civilnog društva koji su nakon opsežnog istraživanja sačinili prioritetne mjere koje je neophodno sprovesti u pomenutom sektoru.

Inicijativa „Građani za Europu“ je jedinstvena akcija civilnog društva u BiH usmjerena na unaprijeđenje procesa europskih integracija i intenziviranje aktivnosti vladinih dužnosnika na provođenju neophodnih reformi. Članovi inicijative su tokom 2011. godine iskomunicirali prioritetne mjere prema nosiocima vlasti. Na javnoj sesiji 08.06. će biti sagledan napredak vlasti u sprovođenju prioritenih mjera u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, te će biti razmatrane mogućnosti za daljnji napredak.

Kroz inicijativu „Građani za Europu“, tokom 2010. i 2011. godine, mreža nevladinih organizacija i drugih aktera civilnog društva iz cijele Bosne i Hercegovine vodila je direktan javni dijalog sa domaćim političkim strankama i vladinim dužnosnicima, sa ciljem povećanja kvalitete javne rasprave i posvećenosti vlasti prema ključnim mjerama koje treba ispuniti kako bi se poboljšao životni standard građana i kako bi se BiH što više približila Europskoj uniji.

Inicijativu „Građani za Europu“ do sada su predvodili ACIPS i Udruženje VESTA, uz članstvo više od 40 organizacija civilnog društva iz cijele BiH, pod pokroviteljstvom Ureda specijalnog predstavnika Europske unije, uz podršku Kraljevine Švedske i SIDA-e, a u saradnji sa Direkcijom za europske integracije BiH.

 
Komentari

Još nema komentara.

 

Inicijativa Građani za Evropu je finansirana od strane SIDA-e i podržana od Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH, do novembra 2013. godine. Sve aktivnosti koje provodi Mreža i njene članice nakon ovog perioda ne reflektuju oficijelno stanovište EU. Odgovornost za informacije i stavove iznesene pripada članicama Mreže.