Preko 60 organizacija iz cijele Bosne i Hercegovine članice ”Građana za Europu”, jedinstvene sektorske inicijative u procesu europskih integracija

fascikla_naslovnaNastavak Inicijative ”Građani za Europu” ove godine se oslanja na rad 63 nevladine organizacije iz cijele Bosne i Hercegovine, koje svojim radom doprinose snažnijem glasu civilnog društva u procesu europskih integracija. Udruženje Vesta predvodi realizaciju ovogodišnje, treće faze Inicijative ”Građani za Europu” koja se realizira pod pokroviteljstvom Specijalnog predstavnika Europske unije NJ.E. Petera Sorensena i uz podršku Kraljevine Švedske i SIDA-e..

Rukovođeni predhodno usaglašenim preporukama civilnog društva u sektorima Energija i okoliš, Rad i zapošljavanje te Ruralni razvoj i poljoprivreda, organizacije su prihvatile da svojim aktivnostima dalje doprinose dijalogu sa donosiocima odluka, sa namjerom da se ojača glas civilnog društva  u procesu europskih integracija. Poziv je i dalje otvoren za sve organizacije koje djeluju proaktivno i žele vidjeti Bosnu i Hercegovinu u Europskoj uniji te pomoći građanima da se što bolje  pripreme za članstvo u ovoj perspektivnoj zajednici. Sve članice će sudjelovati u strateškom orjentiranju razvoja mreže i određivanju smjernica za dalje djelovanje Građana za Europu.

Nakon brojnih konsultacija i javnih diskusija koje su održane 2010., 2011. i 2012. godine, ”Građani za Europu” su argumentovano elaborirali činjenično stanje u procesu pridruživanja u tri ciljana sektora te otvoreno zatražili od donosilaca odluka što hitnije rješavanje prioritetnih problema u sektorima. Tokom 2013. godine ”Građani za Europu” će jačati dijalog sa donosiocima odluka i drugim relevantnim interesnim grupama, tražeći ispunjavanje obaveza iz potpisanih sporazuma za integriranje BIH u Europsku uniju. Posebna pažnja će se posvetiti izazovima koji se postavljaju pred BIH a koji su posljedica napretka zemalja u regionu i to prije svega, ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Za razliku od predhodnih faza inicijative, kada se putem intenzivnih konsultacija radilo na analizi stanja i preporukama za što hitnije djelovanje, ovogodišnje aktivnosti će više biti usmjerene ka postizanju konkretnih pomaka u procesu europskih integracija te izgradnji koncepta održivosti ”Građana za Europu”.

Transparetnim procesom odabira, koji je bio oglašen putem društvenih mreža i web stranice od posebnog interesa za nevladine organizacije,  određeni su tematski stručnjaci koji će u narednom periodu zastupati interese članica mreže i predočavati njihove zahtjeve donosiocima odluka. Sve

 

tematske stručnjake predložile su članice mreže kao svoje savjetnike u sektorima od interesa za Građane za Europu.

Očekuje se da će aktivnosti  u tri ciljana sektora biti, između ostalog usmjerene na zagovaranje aktivnih mjera za zapošljavanje, punu implementaciju zakona koji su usaglašeni sa pravnom stečevinom Europske unije te na izradu potrebnih strateških dokumenata koji će omogućiti dalji napredak ka Europskoj uniji i korištenje sredstava iz pristupnih fondova. Članice će se svemu sudeći nastaviti sa zahtjevima koji se odnose na uspostavu i funkcioniranje IPARD struktura te na potrebu izrade strateškog plana ruralnog razvoja na državnom nivou. U sektoru energije i okoliša, očekuju se dalje aktivnosti na promociji mjera za povećanje energijske efikasnosti.

Za više informacija o ključnim aktivnostima koje se planiraju realizirati u narednom periodu, molimo da bez ustručavanja kontaktirate koordinatoricu Inicijative ”Građani za Europu”, Amru Selesković, putem e-maila vesta@bih.net.ba , telefona 035 36 36 91 ili telefax-a 035 277 455.

 
Komentari

Još nema komentara.

 

Inicijativa Građani za Evropu je finansirana od strane SIDA-e i podržana od Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH, do novembra 2013. godine. Sve aktivnosti koje provodi Mreža i njene članice nakon ovog perioda ne reflektuju oficijelno stanovište EU. Odgovornost za informacije i stavove iznesene pripada članicama Mreže.