Građani za Europu pozivaju vlasti Bosne i Hercegovine na što hitnije dogovore oko Instrumenta za pretpristupnu pomoć u ruralnom razvoju (IPARD)

fascikla_naslovnaOrganizacije civilnog društva, članice inicijative Građani za Europu, od 2010. godine se intenzivno zalažu za efikasnije djelovanje vlasti Bosne i Hercegovine u ispunjavanju obaveza definisanih u procesu europskih integracija. Nakon intenzivnih konsultacija koje su Građani za Europu organizovali u proteklih nekoliko godina, a u kojima je sudjelovalo više stotina građana, ruralni razvoj i poljoprivreda, su se nametnuli kao jedni od značajnijih okosnica budućeg razvoja Bosne i Hercegovine. Tome ide u prilog i činjenica  da preko 55 % bosanskohercegovačke populacije živi u ruralnim područjima koja čine preko 80 % njene ukupne teritorije.

Kontinuirano ukazivanje Europske komisije u godišnjim Izvještajima o napretku BIH,  na stagnaciju u ovom sektoru, nije do sada dovelo do značajnih pomaka koji bi osigurali da građani Bosne i Hercegovine imaju više koristi od sredstava Europske unije. Posljednja informacija iz ureda Specijalnog predstavnika EU o suspendiranju sredstava, iznova naglašava neophodnost hitnog dogovora o EU koordinacijskom mehanizmu koji će između ostalog omogućiti i sprovedbu iznimno važnih projekata za ruralni razvoj Bosne i Hercegovine.

U skladu sa preporukama organizacija civilnog društva i drugih interesnih skupina, okupljenih u okviru inicijative Građani za Europu, pozivamo vlasti Bosne i Hercegovine na što hitnije dogovor oko Instrumenta za pretpristupnu pomoć u ruralnom razvoju, kako bi se izbjegao višemilionski gubitak sredstava neophodnih za razvoj, ublažila stagnacija u sektoru te smanjili potencijalni negativni uticaji procesa pridruživanja zemalja u regionu Europskoj uniji.

 
Komentari

Još nema komentara.

 

Inicijativa Građani za Evropu je finansirana od strane SIDA-e i podržana od Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH, do novembra 2013. godine. Sve aktivnosti koje provodi Mreža i njene članice nakon ovog perioda ne reflektuju oficijelno stanovište EU. Odgovornost za informacije i stavove iznesene pripada članicama Mreže.