Javna diskusija o oblasti energije i okoliša u procesu europskih integracija

U okviru Inicijative Građani za Europu, u četvrtak 24. oktobra 2013. godine, u zgradi Delegacije Europske unije u Sarajevu, biti će održana javna diskusija na temu Energija i okoliš u procesu europskih integracija, na kojoj se očekuje sudjelovanje oko pedeset predstavnika relevantnih vladinih institucija, agencija i organizacija građanskog društva. Cilj diskusije je usmjeren na procjenu napretka u oblasti energije i okoliša u BiH, te na sagledavanje ključnih problema i prioritetnih koraka koje je potrebno preduzeti u skladu sa procesom pridruživanja Europskoj uniji.

Ove godine, Građani za Europu, u sektoru Energija i okoliš, aktivnosti usmjeravaju na dostizanje tri prioritetna cilja do kraja 2013. godine i traže od relevantnih institucija:

• da odobre nacrt Državnog akcionog plana za energetsku efikasnost (NEEAP)

• da entitetski fondovi za zaštitu okoliša usvoje nova pravila finansiranja projekata u sektoru energetske efikasnosti

• da osiguraju konkretan napredak u evidentiranju šumskog fonda kao i sprovedbu obaveza iz Direktive EU o sječi šuma, odnosno harmonizaciju regulativa u cilju očuvanja drvno-prerađivačke industrije

Inicijativa Građani za Europu se realizira pod pokroviteljstvom specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini, ambasadora Petera Sorensena i uz podršku Ambasade Kraljevine Švedske i SIDA-e. Ove godine, kao i u predhodne dvije, inicijativu predvodi stručni tim Vesta iz Tuzle. Inicijativa  je jedinstvena akcija civilnog društva u BiH usmjerena na unapređenje procesa europskih integracija i intenziviranje aktivnosti vladinih dužnosnika na provođenju neophodnih reformi. Nakon tri godine djelovanja, inicijativa je prerasla u mrežu 67 članica, organizacija civilnog društva iz cijele BiH, koje svojim radom doprinose bosansko-hercegovačkom putu ka Europskoj uniji.

U periodu od 2010. godine, u javnim, tematskim konsultacijama sudjelovalo je više stotina zainteresiranih građana, državnih i javnih službenika te stručnjaka. Na bazi identificiranih potreba običnih građana, privrednika i poduzetnika, te povratnih informacija od strane javnih i državnih službenika, tematski stručnjaci inicijative Građani za Europu, sačinili su objektivan prikaz trenutnog stanja u BiH, usporedili ga sa očekivanjima u procesu europskih integracija te identifikovali ključne prioritete.

(GzEU)

 

 
Komentari

Još nema komentara.

 

Inicijativa Građani za Evropu je finansirana od strane SIDA-e i podržana od Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH, do novembra 2013. godine. Sve aktivnosti koje provodi Mreža i njene članice nakon ovog perioda ne reflektuju oficijelno stanovište EU. Odgovornost za informacije i stavove iznesene pripada članicama Mreže.