Ocjena napretka Bosne i Hercegovine u područjima ruralnog razvoja i poljoprivrede

Ocjena napretka Bosne i Hercegovine u područjima ruralnog razvoja i poljoprivrede, kao i analiza ključnih problema i prioritetnih koraka koji se trebaju preduzeti u skladu sa procesom pridruživanja EU, bili su u fokusu treće javne diskusije Inicijative Građani za Evropu održane u zgradi EU u Sarajevu u petak, 15. novembra 2013. godine. Šef Delegacije Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije u BiH, ambasador Peter Sorensen, prvi sekretar ambasade Švedske Jonathan Francis, koordinatorica Inicijative Građani za Europu Amra Selesković i tematski stručnjak Aleksandar Milanović, učestvovali su u javnoj debati zajedno sa 50 predstavnika relevantnih vladinih institucija, agencija i organizacija civilnog drušva.16

Ovom prilikom, ambasador Sorensen je izjavio: “Poljoprivreda i prehrambeni sektor zajedno osiguravaju 7% radnih mjesta i čine 6% evropskog bruto domaćeg proizvoda. U Bosni i Hercegovini, prema podacima kojima raspolažemo, poljoprivredni sektor sudjeluje s 8% u BDP-u i čini 20% od broja zaposlenih. Dodatno, oko 60% stanovništvau Bosni i Hercegovini živi u ruralnim područjima. Nažalost, kako stoji i u Izvještaju EU o napretku, Bosna i Hercegovina je napravila mali progres u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja, te zaostaje za drugim zemljama u regiji.” Ambasador Sorensen je, takođe, naglasio kako je u posljednjih 17 godnina EU pomogla sektor ruralnog razvoja i poljoprivrede sa 60 miliona eura.

13

Tokom dvosatne diskusije predstavnika vladinih institucija i organizacija civilnog društva, istaknut je značaj poljoprivredne proizvodnje za ekonomiju oba bh. entiteta. Nastavak provođenja reformi, usklađivanje zakonske regulative i uspostavljanje struktura i mehanizama u skladu sa standardima i preporukama Europske unije preduslovi su za održiv razvoj poljoprivrede i otvaranje ka tržištu od 500 miliona stanovnika Europske unije. Ključ rješenja je u Bosni i Hercegovini, u rukama onih koji donose odluke. Stoga su učesnici pozvali sve organizacije civilnog drušva, ali i širu zajednicu, na jači pritisak prema donosiocima odluka, kako bi se potrebne reforme što prije provele.

U toku diskusije definisane su zajedničke preporuke za dalje djelovanje, među kojima izdvajamo:

- Građani za Europu će nastaviti animirati javnost i informisati širu zajednicu o posljedicama nenapredovanja

- Iskustva iz susjednih zemalja i poljoprovrednika iz EU treba predstaviti bh. poljoprivrednicima

- Građani za Europu će ponuditi svoju ekspertizu Direkciji za europske integracije BIH u budućem sektoralnom mehanizmu za IPA programiranje kao i u tehničkim timovima interresorne grupe MVTEO BIH koja ce raditi na izradi Strategije ruralnog razvoja u BIH,

- Jačati podjednaku rasprostranjenost organizacija civilnog društva iz cijele BiH u cilju kredibilnosti zagovaranja i predstavljanja

- Jačati kapacitete članica inicijative za rad na terenu i edukaciju krajnjih korisnika

Inicijativa Građani za Evropu, u sektoru Ruralni razvoj i poljoprivreda, aktivnosti usmjeravaja na dostizanje tri prioritetna cilja do kraja 2013. godine i traži od relevantnih institucija: da unaprijede sistem informisanja građana i drugih zainteresiranih strana te da redovno obaviještavaju javnost o svim vladinim aktivnostima koje se odnose na ispunjavanje kriterija definisanih u procesu europskih integracija; da uvedu institucionalne mehanizme za transparentno uključivanje stručnjaka u oblasti ruralnog razvoja i poljoprivrede iz reda civilnog društva u pripremu politika i strateških dokumenata kao i usvajanje Vodiča za konsultacije sa organizacijama civilnog društva u procesu razvoja javnih politika; da osiguraju daljnje jačanje kapaciteta Ureda za harmonizaciju i koordinaciju plaćanja u sektoru poljoprivrede, hrane i ruralnog razvoja, kao i drugih relevantnih institucija i odjela na svim nivoima odlučivanja. Inicijativa Građani za Evropu postoji tri godine i to je mreža od 67 članica, organizacija civilnog društva iz cijele BiH, koje svojim radom doprinose napredovanju BiH ka EU.

 (GzEU)

 
Komentari

Još nema komentara.

 

Inicijativa Građani za Evropu je finansirana od strane SIDA-e i podržana od Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH, do novembra 2013. godine. Sve aktivnosti koje provodi Mreža i njene članice nakon ovog perioda ne reflektuju oficijelno stanovište EU. Odgovornost za informacije i stavove iznesene pripada članicama Mreže.