“Vermont” učesnik javne diskusije na temu „Ruralni razvoj i poljoprivreda u proces evropskih integracija“

24sata poljoprivredaJavna diskusiju o temi Ruralni razvoj i poljoprivreda u procesu evropskih integracija,  koja se realizuje u okviru incijative Građani za Evropu održana je danas, 15.11.2013.godine u Sarajevu u zgradi Deleganije Evropske unije. Na ovoj diskusiji su prisustvovali predstavnici Omladinskog centra „Vermont“. Amra Selesković, koordinatorica inicijative Građani za Evropu je uvela prisutne u temu ruralnog razvoja i poljoprivrede.

Cilj diskusije je da se uz učešće relevantnih institucija i organizacija, zajedno procjeni napredak u oblasit ruralnog razvoja i poljoprivrede u BiH, sagledaju ključni problemi, te prepoznaju prioritetni koraci koje je potrebno preuzeti u skladu sa procesom priduživanja Evropskoj uniji.

Nakon prezentacije ključnih nalaza tokom praćenja napretka u sektoru, uslijedila je i diskusija o istim, koju je vodila gore pomenuta Amra Seleseković, te je završnom riječi pozdravila učešće prisutnih.

(Portal24h.ba)

 
Komentari

Još nema komentara.

 

Inicijativa Građani za Evropu je finansirana od strane SIDA-e i podržana od Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH, do novembra 2013. godine. Sve aktivnosti koje provodi Mreža i njene članice nakon ovog perioda ne reflektuju oficijelno stanovište EU. Odgovornost za informacije i stavove iznesene pripada članicama Mreže.