Inicijativa ”GRAĐANI ZA EUROPU”

Građani za Europu je jedinstvena inicijativa nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini koja se do novembra 2013. godine realizirala pod pokroviteljstvom Specijalnog predstavnika Europske unije u BiH, NJ.E. Petera Sorensena i uz podršku Kraljevine Švedske i SIDA-e. Nakon tri godine uspješnog vođenja aktivnosti u okviru inicijative, Udruženje Vesta je na osnovu iskazane podrške članica, dobilo ovlaštenje od ureda Specijalnog predstavnika EU u BIH, za dalje upravljanje neformalnom mrežom u narednom periodu.

U okviru inicijative Građani za Europu trenutno djeluje trenutno 25 nevladinih organizacija iz cijele Bosne i Hercegovine. Članice svojim radom doprinose snažnijem glasu civilnog društva u procesu europskih integracija i osiguravaju da reformske promjene budu u skladu sa potrebama krajnjih korisnika. Tematski stručnjaci, koji djeluju u nevladinim organizacijama, artikuliraju različite potrebe sa terena na osnovu kojih, u ime mreže, zagovaraju konkretne mjere i traže od donosioca odluka brži napredak na putu europskih integracija.

Nakon četiri godine djelovanja Građana za Europu, te brojnih konsultacija i javnih diskusija o ključnim temama iz procesa europskih integracija, argumentovano je ielaborirano činjenično stanje u tri ciljana sektora te više puta otvoreno zatraženo od donosioca odluka što hitnije rješavanje prioritetnih problema.

Usaglašeni zahtjevi upućeni donosiocima odluka u sektorima u okviru kojih djeluju Građani za Europu su između ostalih:

• Ruralni razvoj i poljoprivreda

o Formiranje IPARD struktura koje podrazumjevaju djelovanje upravljačkog tijela, ured za platne sisteme i izradu strateškog plana ruralnog razvoja na državnom nivou.

o Potpuna harmonizacija i implementacija Zakona o poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju BiH.

o Jača saradnja vladinih institucija sa organizacijama civilnog društva koje imaju sposobne stručnjake, relevantne za svaki proces razvoja javnih politika u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.

• Rad i zapošljavanje

o Ukidanje administracije zdravstvenog osiguranja preko službi za zapošljavanje.

o Reforma politike zapošljavanja kroz razdvajanje aktivnih i pasivnih tražilaca zaposlenja.

o Racionalizacija i konsolidacija službi zapošljavanja u Federaciji BiH.

• Energija i okoliš

o Ispunjavanje obaveza koja proističu iz ugovora o energetskoj zajednici, a koje uključuju povećanje energijske efikasnosti, intenzivnije korištenje obnovljivih izvora energije i smanjenje uticaja energetike na okoliš.

o Izrada strateških i akcionih planova iz održive energetike, te provođenje postojećih strateških i akcionih planova.

o Jača saradnja vladinih institucija sa organizacijama civilnog društva koje imaju sposobne stručnjake, relevantne za planiranje održive energetike i transponiranje direktiva EU iz oblasti zaštite okoliša.

Sve aktivnosti koje mreža i njene članice realiziraju nakon novembra 2013, ne odražavaju službeno stajalište Europske unije. Odgovornost za objavljene informacije i mišljenja su isključiva odgovornost članica mreže.

Više informacija:

FACEBOOK: https://www.facebook.com/#!/InicijativaGradanikeZaEuropu

TWITTER: https://twitter.com/ZaEuropu

 

Inicijativa Građani za Evropu je finansirana od strane SIDA-e i podržana od Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH, do novembra 2013. godine. Sve aktivnosti koje provodi Mreža i njene članice nakon ovog perioda ne reflektuju oficijelno stanovište EU. Odgovornost za informacije i stavove iznesene pripada članicama Mreže.