Događaji

  • Juni 15, 2013: Sačinjen nacrt kratkoročne kampanje javnog zagovaranja

 

  • Juni 15, 2013: Dovršena Medijska kampanja za podršku kampanji zagovaranja

 

  • Maj 17, 2013: Organizaovana radionica za planiranje kratkoročne kampanje javnog zagovaranja u sektoru Energija i okoliš

 

  • Maj 8, 2013: Organizovana radionica za  planiranje kratkoročne kampanje javnog zagovaranja u sektoru Rad i zapošljavanje

 

  • Maj 7, 2013: Organizovana radionica za planiranje kratkoročne kampanje javnog zagovaranja u sektoru Ruralni razvoj i poljoprivreda

 

  • April 25-May 2013: Odabrani tematski stručnjaci iz  tri sektora organizovali 19 konsultativnih sastanaka sa ključnim interesnim stranama u
   cilju sagledavanja napretka

 

  • April 24, 2013: Pripremni sastanak sa tematskim stručnjacima i gostima u sektoru Energija i okoliš

 

  • April 23, 2013: Pripremni sastanak sa tematskim stručnjacima i gostima u sektoru Rad i zapošljavanje

 

  • April 22, 2013: Pripremni sastanak sa tematskim stručnjacima i gostima u sektoru Ruralni razvoj i poljoprivreda

 

  • April 16, 2013: Odabrani tematski stručnjaci za angažman u okviru inicijative ”Građani za Europu”

 

  • Mart 29, 2013: Objavljen poziv organizacijama ciivlnog društva da predlože tematske stručnjake za  djelovanje u okviru inicijative ”Građani za Europu”

 

  • Mart 29, 2013: Objavljen poziv organizacijama civilnog društva da se priključe inicijativi ”Građani za Europu”

 

  • Mart 29, 2013: Objavljena informacija o početku realizacije treće faze inicijative ”Građani za Europu”

 

 

Inicijativa Građani za Evropu je finansirana od strane SIDA-e i podržana od Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH, do novembra 2013. godine. Sve aktivnosti koje provodi Mreža i njene članice nakon ovog perioda ne reflektuju oficijelno stanovište EU. Odgovornost za informacije i stavove iznesene pripada članicama Mreže.