Koji je značaj obovljivih izvora energije u socio-ekonomskom smislu?

Homepage Forumi Energija i okoliš Koji je značaj obovljivih izvora energije u socio-ekonomskom smislu?

Ova tema ima 2 replies, i 1 glas, i zadnji put osvježena  djjovic prije 4 years, 10 months.

Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
 • Autor
  Poruke
 • #2513

  djjovic
  Participant

  Koji je značaj obovljivih izvora energije u socio-ekonomskom smislu?

  #2514

  djjovic
  Participant

  Opšte je poznata činjenica da obnovljivi izvori energije (OIE) imaju višestruki značaj u ekološkom, ekonomskom i sociološkom kontekstu. Ekološki kontekst je jasan, jer je opšte poznata činjenica da su OIE (naročito drvna biomasa), CO2 neutralna goriva, odnosno da se oslobođena količina CO2 koja ode u atmosferu prilikom sagorijevanja drveta i apsorbuje od strane biljnog svijeta (kruženje ugljenika) i ‘skladišti’ u drvnim vlaknima u obliku lignina…
  Ali, kakav je značaj OIE, tačnije, biomase (drvne biomase) u ekonomskom i sociološkom smislu?
  Moramo znati da se rad u opštem smislu može podijeliti na direktni, indirektni i indukovani… Direktan rad je onaj rad koji se odnosi na konkretnu predmetnu tematiku (npr. proizvodnja drvne biomase-ogrijevno drvo, drvna sječka, drvni pelet, briket…). Indirektni rad se odnosi na aktivnosti koje su komplementarne sa direktnim radom i potpomažu konkretnu realizaciju istog (uslužne djelatnosti u procesu realizacije direktnog rada, snabdjevanje potrošnim dobrima, bankarske usluge i dr.). Indukovani rad je rezultat određene kupovne moći zaposlenih u sistemu energije na bazi drvne biomase koji obavljaju direktan i indirektan rad i koji dio svoje zarade troše na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou za podmirenje svojih potreba.
  Kada sve ove kategorije vezane za radne aktivnosti proizvodnje OIE (u konkretnom slučaju-drvne biomase) ‘ukrstimo’ sa njenim neekološkim pandamom: fosilnim gorivima (npr.: naftnim derivatima), prema istraživanju Evropske asocijacije za biomasu (AEBIOM), dolazimo do frapantnog podatka da se uposlenost u oblasti OIE povećava za PETNAEST PUTA (15)! Naime, ako nam je za proizvodnju naftnih derivata potrebno 9 radnika po jedinici proizvoda, onda nam za istu kaloričnu vrijednost u procesu proizvodnje drvnih energenata treba 135 uposlenika (direktni, indirektni i indukovani rad)!
  Ovo istraživanje, sa navedenim vrijednostima dovoljno govori samo po sebi o značaju koji drvni energenti, ali i OIE u cjelini imaju u ekonomskom i sociološkom kontekstu, te se stoga može jasno i odrediti njihova svrsishodnost.

  #2515

  djjovic
  Participant

  Suštinski to znači, ako se bude koristila drvna biomasa u energetske svrhe, zaposlenost će se povećavati za 15 puta u odnosu na korištenje fosilnih goriva (naftnih derivata).

Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.

 

Inicijativa Građani za Evropu je finansirana od strane SIDA-e i podržana od Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH, do novembra 2013. godine. Sve aktivnosti koje provodi Mreža i njene članice nakon ovog perioda ne reflektuju oficijelno stanovište EU. Odgovornost za informacije i stavove iznesene pripada članicama Mreže.